Företaget

Företaget Janhenry Konsult AB grundades 2012.

VD är Jan Hjärtberg.

Företaget tillhandahåller unika konsulttjänster för kvalitetssäkring inom bygg- och fastighetsförvaltningssektorn.
De unika tjänsterna är för närvarande nischade inom bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Jan Hjärtberg är Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet, enligt Boverkets föreskrifter BFS 2011:18 – TIL 2,
med behörighetsnummer 3668, KIWA.

Jan Hjärtberg förlängde sin certifiering 2022. Nuvarande certifikat är giltigt t.o.m 2027-06-17.

Läs mer under Certifiering.

Jan Hjärtberg är medlem i Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening – TILRF.