TILRF – Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening

TILRF – Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening.
TILRF är en rikstäckande intresseorganisation för yrkesmässigt verksamma medlemmar. Föreningen bildades 2017. Föreningen ska främja sina medlemmars roll i deras yrkesutövning som certifierade sakkunniga av tillgänglighet. Föreningen avser bl.a. att samarbeta med och att vara delaktiga i olika myndigheters arbete med tillgänglighet. Myndigheter som t.ex. Boverket, MFD och Arbetsmiljöverket.
Är du certifierad? Bli medlem i TILRF, besök tilrf.se.