Företaget

 

Företaget Janhenry Konsult AB grundades 2012.

Certifikat

VD är Jan Hjärtberg.

Företaget tillhandahåller unika konsulttjänster för kvalitetssäkring inom bygg- och fastighetsförvaltningssektorn.
De unika tjänsterna är för närvarande nischade inom bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Jan Hjärtberg är Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet, enligt Boverkets föreskrifter BFS 2011:18 – TIL 2,
med behörighetsnummer 3668, KIWA/Swedcert.

En certifiering är gällande i 5 år. Efter 5 år ska nytt skriftligt prov avläggas.
Den certifierade skall varje år redovisa ett antal genomförda projekt till certifieringsorganet för att certifikatet skall
vara giltigt.
Jan Hjärtberg förlängde sin certifiering 2017. Nuvarande certifikat gäller t.o.m  2022-06-18.

Läs mer under Certifiering.

Jan Hjärtberg är invald styrelseledamot i Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening – TILRF.