Smågatsten

 

Smågatsten är ett vackert och dekorativt byggmaterial som ofta används i våra byggda miljöer.
Tyvärr används materialet på och vid gångytor (ledstråk och ledytor). Materialet är inte bra,
sett ur ett tillgänglighets perspektiv. Materialet i sig har en ojämn yta och vid läggning skapas också många
täta och djupa återkommande fogar. Det blir en stor yta som är ojämn där det finns risk att fastna med rullstolshjul,
fötter eller teknikkäpp. För rullstol blir det också ett skakigt underlag och för en synsvag med teknikkäpp
är det i stort sett omöjligt att orientera sig.

Konstgjorda ledytor, sinusplattor eller dylikt, ska inte omges av smågatsten eller av små plattor med bred
fasning och tätt återkommande skarvar. Material intill en ledyta ska ge ett jämnt underlag så att ledytan
blir möjlig att urskilja.

Ledstråk/gångstråk ska vara fasta, jämna och halkfria. Smågatsten uppfyller inte kraven på jämnhet.
Rullstol och rollator behöver ett jämnt underlag för att inte hinder eller obehag ska uppstå.

Avsikten med ledytor och ledstråk är att skapa hjälpmedel och hinderfria miljöer, men okunskap ställer ofta till det.
Många konstgjorda ledytor anläggs tyvärr omringade av smågatsten eller av små plattor. Landskapsarkitekten kan
sedan visa upp sin fina skapelse och byggherren/beställaren betalar och säger ”titta vi arbetar med tillgänglighet”.
Tyvärr för de personer som behöver ledstråk och ledytor är verkligheten en annan, ingen funktion uppnås och
hinder byggs in i miljön. Hinder som gör miljön otillgänglig eller oanvändbar för många.

Byggherren/beställaren bör kvalitetssäkra sina projekt redan i tidiga skeden genom att anlita
Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet.